Arbeidsverleden

Mijn arbeidersleven begon in 1987 bij een aannemings- bedrijf waar ik 4 jaar achtereenvolgens als timmerman, assistent uitvoerder en werkvoorbereider heb gewerkt.


Logo Bouwbedrijf lokhorst.

Daarna ben ik in 1991 gemeente-ambtenaar geworden en heb daar gedurende 5 jaar gewerkt als calculator / bestekschrijver (STABU-systematiek) en bouwkundig adviseur nieuwbouw.

Vervolgens heb ik bij diezelfde gemeente 5 jaar de functie van applicatiebeheerder voor het gemeentelijk belastingpakket met ernorm veel plezier vervuld.


Logo gemeente Velsen.

Het was daarna echter wel tijd voor een meer drastische ommezwaai en daarom heb ik in 2001 de overstap gemaakt naar een detacheringsbureau. Evengoed wel in gemeenteland, maar met de variëteit van verschillende omgevingen, projecten en collega's. Dit heb ik (ook) zo'n 5 jaar volgehouden, maar hoewel ik er veel voldoening in vond en me er prima bij/mee vermaakt heb, was toch de impact van het reizen op mijn vrije tijd en de besteding daarvan reden om het aanbod van één van mijn klanten aan te nemen en voor hen te gaan werken.


Logo TMOP. Tegenwoordig BMC

Zodoende werd ik per voorjaar 2006 weer gemeente-ambtenaar en was ik verantwoordelijk voor het beheer van het financiele systeem en de business intelligence applicatie (rapportage omgeving).

 

Logo gemeente Leiden

Na 6 jaar heeft die gemeente haar dienstverleningstaken, samen met buurgemeentes, ondergebracht in een regionaal shared service centrum. Mijn werk viel daar ook onder en ik volgde. Bij deze ommezwaai heb ik gelijk de kans gegrepen om ook weer wat anders te kunnen gaan doen. Dat lukte en sinds 2012 ben ik dan ook Adviseur Informatievoorziening bij dat shared servicepunt.

Logo Servicepunt71.