Er was eens...wordpictogram

...niet zo gek lang geleden een jongeman die bijzonder nieuwsgierig was naar zijn oorsprong. Hij begon om zich heen wat vragen te stellen, maar zijn familie kon hem daar ook niet echt een bevredigend antwoord op geven. Hij wendde zich daarom tot de archieven. Zo ontdekte hij de hobby genealogie en dit trok hem erg aan. Dagen achtereen snuffelde hij in stoffige boeken op zoek naar zijn vroeger.

Daar trof hij in ieder geval 2 stammen aan; een Rooms-Katholieke uit Zuid-Holland en een Gereformeerde uit Noord-Holland. Komen deze 2 ergens in een ver verleden bij elkaar? Het zou best mogelijk kunnen zijn. Want zo was de jongeman altijd gebrand op de juiste schrijfwijze van zijn achternaam (met een P en zonder van), maar hij las in de akten dat zijn 5x overgrootvader bij de kinderen uit zijn derde huwelijk het tussenvoegsel heeft weggelaten bij de aangiften van hun geboorte. Zijn 3x overgrootvader veranderde vanaf zijn 2e kind de B in een P! Obdam of Opdam met of zonder van we zijn allemaal van een zelfde voorouder, welke verrassende wetenswaardigheden vond de jongeman nog meer.

Bekijk via het menu links zijn resultaten tot dusver...