Deze NEDERLAND-pagina is een centrale markt; een verzamelplaats van koppelingen naar verschillende websites, te vinden in het hele land, die op de een of andere wijze iets met (van) Opdam [Obdam] te maken hebben.<br> Inmiddels is het internet al zo ver uitgegroeid, dat er honderden, zo niet duizenden vermeldingen van en over (van) Opdam [Obdam] te vinden (zullen) zijn. Zo heeft Ron de beschikking over Opdam.nl en Jonathan over Opdam.com.<br> Verder zijn er nog zoveel andere Opdammen die hetzij privé, hetzij zakelijk iets op het net (willen) vermelden. Zij doen dat met eigen URL's of ondergebracht bij andere organisaties zoals providers, scholen, clubs, universiteiten etc. Een koppeling, al dan niet met kort intro en/of logo, zou vanaf deze site er naar toe kunnen leiden.

 

nlkaart

Noord-Holland en Texel Zuid-Hollnd Zeeland Friesland en de wadden eilanden Flevoland Utrecht Noord-Brabant Limburg Gelderland Overijssel Drente Groningen